Du er her

                      Juli  2017

 

Søbjerg

 

Søbjerg

Den 23. november 2012 blev sporet ”Tuel Sø søsti” åbnet. Det er ca. 9,6 km langt. Størstedelen af sporet er en sædvanlig sti langs søbredden, men på østsiden af Tuel Sø, hvor søen har sit afløb gennem Tuel Å til Susåen, udgøres sporet af vejen ”Søbjærg”. Mellem vejen og søen ligger et udstrakt engområde, hvor hestene græsser.

 

 

 

Billedet fra Sorøkalenderen

 Læs om Mælkebøtteprojektet HER.

Mælkebøttens hjemmeside: www.mb.gl

 

 

Convention 2019

2019 SI Convention i Kuala Lumpur

Kuala Lumpur, Malaysia, bliver værtsby for den 21. Soroptimist International Convention i 2019.
Det er den første asiatiske by, der bliver vært for en SI-Convention.
Begivenheden forventes afholdt i Kuala Lumpur Kongrescenter fra 18 - 21 juli 2019.

Læs mere

Biennium Projekt 2015-17: My Book Buddy

 

Soroptimists fight illiteracy in partnership with My Book Buddy - SIE projekt 2015-2017

Læs mere

 

 

Aflyst jubilæum i september 2017

Sorø set fra luften

 

På grund af uforudsete hændelser må SI Sorø desværre aflyse sit 50 års jubilæum, som det var planlagt.

Sorøkalenderen 2017

 

Salget af SORØ-KALENDEREN 2017 er nu slut.

Status 22.marts 2017: Vi glæder os over, at der nu er solgt over 300 kalendere. Overskuddet på godt 30.000 kr. vil blive overrakt til Mælkebøtten i forbindelse med klubbens jubilæum i september.

NB Der kan stadig købes postkort med motiver fra Sorø og omegn.

 

 

Soroptimist Nordic Leadership Academy SNLA

Danske klubber udfordres  til at finde
4 velkvalificerede deltagere, enten med dansk eller anden etnisk baggrund
SNLA tilbyder unge kvinder i alderen 18-30 år en uddannelse i grundelementerne i ledelse og personlig udvikling
Brochure om SNLA læs mer

Sorø Soroptimistklub

Vi er 20 nuværende og tidligere erhvervsaktive kvinder i alderen 45 år og helt op til 90 år. Vi mødes 10 gange årligt.

På klubaftenerne drøfter vi, følger op på projekter og får informationer om aktiviteter i ind- og
udland. Flere gange årligt er vi på virksomhedsbesøg eller har en foredragsholder i klubben.
Sorø Soroptimistklub er en del af Danmarksunionen af Soroptimister, der igen er en del af en
verdensomspændende organisation, Soroptimist International.
Vi har som mål at fremme menneskerettigheder og kvinders og børns status og er neutrale i
partipolitiske og religiøse spørgsmål.

Soroptimist International har som NGO organisation (Non Governmental Organisation) konsultativ
status i FN. Læs mere på  http://www.soroptimist-danmark.dk/

 

 

Projekt Dåseringe

Projektet er et frivilligt velgørenhedsprojekt, hvis formål er at hjælpe fattige- og mineramte i Asien

I 2016-17 har vi samlet 39,9 kg dåseringe ind og givet dem videre, Dejligt at vide, at når vi ved mange lejligheder vrider de små ringe af, så er vi sammen om at hjælpe en hel del børn til en bedre tilværelse.

Læs mere

FN-DAGE

Glæde pg tryghed

Projektkoorinatorens beretning til generalforsamlingen i marts 2017:

FN HAR EN KALENDER.

NÆSTE MANDAG DEN 20. MARTS ER F. EKS. UDNÆVNT TIL  INTERNATIONAL GLÆDESDAG FOR PÅ DEN MÅDE TIL AT MARKERE VIGTIGHEDEN AF SKABE GLÆDE I LIVET FOR ALVERDENS MENNESKER.

FN  HAR SOM BEKENDT UDNÆVNT 17 UDVIKLINGSMÅL FOR AT SLUTTE FATTIGDOM, FORMINDSKE ULIGHED OG BESKYTTE VORES JORD, 3 NØGLEPUNKTER FOR AT OPNÅ TRIVSEL OG GLÆDE.

SOM SOROPTIMISTER HAR VI FORPLIGTET OS TIL AT ARBEJDE FOR FN’S 17 UDVIKLINGSMÅL MED FOKUS PÅ KVINDER OG BØRN, I DANMARK MED OVERSKRIFTERNE:

ØKONOMISK OG SOCIAL UDVIKLING, UDDANNNELSE OG KULTUR, MILJØ, SUNDHED, MENNESKERETTIGHEDER/KVINDENS STILLING OG INTERNATIONAL FORSTÅELSE VERDENS LANDE IMELLEM.

HVAD HAR VI I VORES KLUB GJORT I DET FORGANGNE ÅR FOR AT GØRE KVINDER OG BØRN GLADE?

1.       VI HAR 2 SPONSORBØRN

2.       VI HAR STØTTET DEN VIDERE UDDANNELSE AF 4 KVINDER I UGANDA SAMMEN MED DE ANDRE KLUBBER I REGIONEN

3.       VI HAR STØTTET GADEBØRN I NUUK GENNEM MÆLKEBØTTEPROJEKTET

4.       VI HAR LAVET ”HJERTEPUDER” OG

5.      INTERNT MÅ GLÆDEN VED SAMVÆRET MED HINANDEN I KLUBBEN  SAMTIDIG MED AT VI UDVIDER VORES ÅNDELIGE HORISONT DA OGSÅ TÆLLE MED

OG DET SKAL VI SÅ HUSKE AT GLÆDE OS OVER PÅ GLÆDESDAGEN NÆSTE MANDAG: VI HAR IGEN I ÅR GJORT EN FORSKEL!

 

Hvordan bliver man medlem

Forekommer der ingen indsigelser, vil den foreslåede person blive inviteret til et par klubmøder, således at den pågældende selv kan tage stilling til, om hun ønsker at blive optaget i klubben

3 min

På hvert møde har et af medlemmerne forberedt et indlæg om et emne, der ligger dem på sinde

 

Login til medlemssider - slet cookies

Login på hjemmesiden fungerer via en cookie: en lille stump kode der lægger sig på den computer man logger ind fra. Denne cookie har der været indkøringsproblemer med, som nu er rettet.

Læs mere

Log-in til hjemmeside

Når man skal ind på klubbens lukkede sier på hjemmesidne, skal man have et log-in.

 

se vejlednng HER

Verdens bedste Nyhed

 
SIDSTE NYT:

Otte historier om kvinder, der rykker verden

Det er kvindernes internationale kampdag, og vi har været i arkivet.
Mød bedstemødre der skaber lys, en kvindelig plantagepræsident, unge 'wedding busters' og en række andre kvinder, der rykker verden fremad.

Læs mere HER: www.verdensbedstenyheder.dk

VERDENS BEDSTE NYHEDER

ALLERSIDSTE NYT:

NYHEDSBREV NETOP UDKOMMET

Tilmeld dig på Verdens bedste nyheders hjemmeside: info@worldsbestnews.org

Kongres i juli 2017

Soroptimist International of Europe holder kongres i Firenze den 14. - 16. juli 2017

 

  Mødested og kontakter

 

Gavnø 2016

  Vi mødes den 2. mandag          

  i måneden kl. 18.15 på

 Ankerhus, Slagelsevej 70- 74

 4180 Sorø

 

 Præsident Hanne Christoffersen

 Mobil: 4025 0323

 e-mail: hanne@zuhause.dk

 

 Klubmester: Ingelise Helweg

 Mobil: 24 85 80 39

 Afbud til møder enten på sms

 eller på telefonsvarer senest fredag kl. 12

 

 
 
Velkommen
Online: 94 anonyme brugere og registrede brugere